Hvorfor bør du opprette et testament?

Vurderer du å opprette testament? I så fall kan du kanskje få noen gode råd her.

Å opprette testament er ikke nødvendig for alle. For noen vil det være tilstrekkelig at den fordelingen som følger av arveloven legges til grunn. Det er imidlertid mange som er i den livssituasjonen hvor man har en ektefelle/samboer, og eventuelt med mine og dine barn. I slike tilfeller kan det være en god ide å opprette et testament.

I minste fall burde man finne ut hvordan fordelingen vil bli, enten man er førstavdøde eller lengstlevende av deg og din ektefelle/samboer.

Har du et ønske om å tilgodese en person utenfor din nærmeste familie og/eller en organisasjon så må du opprette et testament. Er du eventuelt enslig uten livsarvinger står du fritt til å gi arven til akkurat den du måtte ønske.

Setter du opp et testamente er du sikret at fordelingen av arven etter deg blir fordelt akkurat slik du ønsker. Under forutsetning at testamentet ikke strider med arvelovens ufravikelige regler.

Hvem er dine arvinger, og hva er det lurt å tenke på?

I levende live kan du i utgangspunktet gjøre som du vil med de verdier og eiendeler du har, men når arven etter deg skal fordeles sier arveloven noe om hvem som er dine arvinger, og hvor mye enkelte av dem kan arve.

I henhold til arveloven er det din familie som arver deg, og disse kalles slektsarvinger. De er delt inn i tre arveklasser hvor barn og barnebarn kommer først i arverekkefølgen. Barn og barnebarn kalles livsarvinger, og har rett til en nærmere fastsatt pliktdelsarv, og som en hovedregel er 2/3 deler av de verdier du etterlater deg.

Ektefeller har på sin side rett til arv i form av en minimumsarv. Det samme har samboere under forutsetning av at du har eller har hatt felles barn med vedkommende. I motsatt fall har ikke din samboer arverett uten at det opprettes et testament.  

Ønsker du at din ektefelle/samboer skal arve mest mulig, og det er livsarvinger etter deg, kan det opprettes et testament på at vedkommende skal arve 1/3 del av verdiene etter deg. Hvis du ikke etterlater deg livsarvinger, kan din samboer/ektefelle arve alt etter deg om du oppretter et testament. For så lenge dine foreldre eller deres etterkommer fortsatt lever vil ikke din ektefelle arve alt etter deg uten at du bestemmer det i et testament.  

Hvem kan sitte i uskiftet bo?

Uskiftet bo er når lengstlevende ektefelle eller samboer overtar alt som avdøde etterlater seg, og at fordelingen av arven etter førstavdøde utsettes til lengstlevende sin død, eller til lengstlevende selv velger å ikke lenger sitte i uskiftet bo.

Ektefeller, og i noen tilfeller samboere, kan velge å sitte i uskiftet bo. Det er imidlertid kun overfor felles barn. Du vil ikke kunne sitte i uskiftet bo med særkullsbarn uten samtykke fra det aktuelle særkullsbarn. Et slikt samtykke kan gis på forhånd, eller på det tidspunktet du er død.

Viktig at arvelovens formregler er oppfylt

For at et testament skal være gyldig er det visse formkrav som må være oppfylt. Hvis disse formkravene ikke er fulgt kan testamentet bli ugyldig, og arven vil i stedet bli fordelt i henhold til arvelovens regler.

Hvorfor bør du kontakte en advokat?

For mer komplekse testamenter, og hvor det kanskje også bør opprettes en ektepakt for å få den løsning du ser for deg, anbefales det å oppsøke en advokat.

Advokatfirmaet Meland har lang erfaring med arverettslige problemstillinger. Herunder opprettelse av testamenter, og vi vil kunne sikre at ditt testament blir utformet på en måte som sikrer at arven fordeles i samsvar med dine ønsker.