Priser og vilkår

Våre priser vil i utgangspunktet, og i det vesentligste, være avhengig av tidsforbruket i den enkelte sak. Den vil også kunne variere ut fra oppdragets art, og vanskelighetsgrad. I enkelte type saker vil vi etter avtale kunne tilby en fast pris.

Våre veiledende timepriser er kr 1 875,- til kr 2 750,- inkl. mva. for private klienter, og for næringsklienter kr 1 875,- til kr 3 000,- inkl. mva. (kr 1 500,- til 2 400,- eks. mva.).

Timeberegningen skjer med utgangspunkt i en minstebelastning på 15 min. Den endelige timeprisen i den enkelte sak avtales nærmere ved inngåelsen av oppdraget. Særskilte utlegg i anledning saken kommer i tillegg til salæret. Vi forbeholder oss også retten til å kreve forskuddsbetaling.

Som privatperson er det i noen type saker mulig å få økonomisk støtte fra det offentlige. Dine advokatutgifter vil i så fall dekkes helt eller delvis av denne rettshjelpsordningen, og er noe vi kan bistå med å avklare for deg. Les mer her  

Advokatutgifter vil også i mange tilfeller kunne dekkes helt eller delvis av ditt forsikringsselskap under den rettshjelpsdekningen som de fleste har i sin forsikring. Forsikringsselskapet har en nærmere fastsatt egenandel, og dekningen er ofte oppad begrenset til kr 100 000,-. Les mer her

Vilkårene for våre tjenester sender vi ut sammen med vår særskilte oppdragsbekreftelse når oppdrag er inngått. Du kan lese våre standardvilkår her om ønskelig.

Vår personvernerklæring finner du her