Rettshjelpsforsikring

En del sakstyper kan delvis dekkes av ditt forsikringsselskap under en rettshjelpsdekning som man finner i de fleste forsikringer for innbo, hus, leilighet eller hytte.

Hvis den enkelte sak er prioritert i din forsikringspolise så må det som en hovedregel ha oppstått en tvist før rettshjelpsdekningen kan aktiveres. Både den som mener å ha et krav, og den som bestrider et krav, har rett til rettshjelpsdekning fra og med det tidspunkt tvisten anses for å ha oppstått.                                

Rettshjelpsdekningen dekker vanligvis utgifter til advokat, retten, sakkyndige og vitner med inntil kr 100 000,- inkl. mva. Egenandelen varierer, men er vanligvis rundt kr 4 000,- + 20 % av overskytende advokatsalær. Det innebærer at du som klient betaler et engangsbeløp på kr 4 000,-, og 20 % av hver faktura som sendes ut under sakens gang.

I det tilfelle sakens omkostninger overstiger det beløpet som forsikringsselskapet dekker i saken, så er du som klient selv ansvarlig for å dekke det overskytende. Dersom sak opprettes før tvist er oppstått, i henhold til forsikringsvilkårene, vil du som klient også være ansvarlig for de timene som er medgått før tvistetidspunktet.

Som et eksempel hvor sakens totale salær er på kr 106 000,-, betyr det at ditt forsikringsselskap dekker kr 80 000,- av salæret. Du som kunde kr 26 000,- + en egenandel på kr 4 000,-.