Arbeidsrett

Arbeidsrett er et sentralt rettsområde som regulerer forholdet mellom arbeidsgivere og arbeidstakere. Arbeidsmiljøloven omhandler de rettighetene og pliktene som hver av partene har tilknyttet det aktuelle arbeidsforholdet.

Loven regulerer en rekke temaer, herunder ansettelse, arbeidsavtaler, lønn, arbeidstid, ferie, diskriminering, oppsigelse, avskjed og arbeidsmiljø. Oppstår det en tvist rundt noen av disse temaene, enten du er arbeidsgiver eller arbeidstaker, kan det være nødvendig å søke juridisk hjelp.

Advokatfirmaet Meland har inngående kunnskap til de reglene som gjelder, og kan hjelpe deg med å ivareta dine rettigheter, veilede deg i forhandlinger, og om nødvendig, representere deg for domstolene dersom det ikke er mulig å oppnå en minnelig løsning. Dette gjelder enten du er arbeidsgiver eller arbeidstaker.

Det er verdt å merke seg at det er enkelte tidsfrister man må forholde seg til i arbeidsrettslige saker, og det kan da være sentralt å kontakte en advokat så snart som mulig om du er involvert i en arbeidstvist.

Advokatfirmaet Meland har god erfaring med rådgivning og bistand i forhandlingsfasen, og ved prosedyre i domstolene.

Trenger du hjelp ved inngåelse av arbeidsavtaler eller behandling av arbeidsavtaler ved overdragelse av virksomhet, kan vi også bistå med dette, samt med andre spørsmål som er relatert til arbeidsmiljøloven.

Ta kontakt for vår hjelp.