Arverett & testament

Ved noens bortgang er det i utgangspunktet arveloven som gir oss reglene for hvordan arven skal fordeles mellom de etterlatte. Hvor avdøde ikke etterlater seg et testament må arvingene følge arvelovens regler fullt ut, men hvor det foreligger et testament vil et slikt dokument legges til grunn for fordelingen. Under forutsetning at det ikke strider mot arvelovens ufravikelige regler.

I en del tilfeller står man med andre ord ikke fritt til å avtale hva man måtte ønske i et testament. Etterlater du deg ektefelle, samboer eller livsarvinger(er) så er det noen skranker du må forholde deg til, og som det ikke vil være mulig å avtale seg bort ifra. Arveloven sier også noe om hvordan et testament skal opprettes, og disse formreglene må overholdes for at testamentet skal være gyldig.  

Dersom du vil forsikre deg om at arven blir fordelt slik du ønsker, kan det være lurt å søke råd hos en advokat. Da kan du være trygg på at testamentet ikke bryter med arvelovens ufravikelige regler. I en del familier er det barn fra tidligere forhold, og det kan være lett å gjøre feil avhengig av hvem man ønsker å begunstige.

Ønsker du for eksempel å tilgodese lengstlevende ektefelle, men det også er særkullsbarn inne i bildet, kan det også være lurt å opprette en ektepakt samtidig.

Advokatfirmaet Meland har lang erfaring med arvesaker, inkludert opprettelse av testament, og vi hjelper deg gjerne med det du trenger hjelp til. Vil du ha en forutsigbarhet og klarhet i hvordan fordelingen blir ved din bortgang, anbefales det å innordne seg på forhånd med et testament etc.

Vi kan også bistå med å fordele arven ved skifte av dødsboet, og ta oss av alle praktiske aspekter for arvingene.

Videre kan vi bistå med gaveoverføringer, juridiske spørsmål knyttet til uskifte og generasjonsskifte, samt andre juridiske spørsmål som kan oppstå ved skifte av et dødsbo.

Vi har lang erfaring med slike saker, og hvis det oppstår en tvist om hvordan arven skal fordeles, kan vi også hjelpe med å sikre dine rettigheter. Ta gjerne kontakt hvis du trenger hjelp til noe av dette.