Boligrett

Å kjøpe eller selge en bolig er en stor økonomisk transaksjon, og er for mange en av de største beslutningene man tar i livet. I den forbindelse er det også en del konflikter som kan oppstå etter overtakelsen, i form av feil og mangler ved den aktuelle boligen.

Det samme gjelder når man kjøper en bolig under oppføring. Feil og mangler oppstår også her, både under selve oppføringen og etter overtakelsen.

Kjøp av brukt bolig

Kjøp og salg av brukt bolig reguleres av avhendingsloven, og her fremkommer det hvilke rettigheter og plikter man har som kjøper og selger. Videre regulerer den hvordan feil og mangler oppdaget ved eiendommen skal løses.

I slike situasjoner kan det være hensiktsmessig å søke juridisk bistand fra en advokat med inngående kjennskap til det aktuelle lovverket. En advokat med kunnskap og erfaring på dette området kan veilede deg gjennom prosessen, og sikre at dine rettigheter blir ivaretatt.

Advokatfirmaet Meland har lang erfaring med å bistå både selgere og kjøpere i denne type saker. Vi kan hjelpe deg med å vurdere om manglene ved boligen er vesentlige eller mindre betydningsfulle, og hvordan du eventuelt bør håndtere situasjonen videre.

Vi kan hjelpe deg med å forsøke å få til en minnelig løsning med motparten, og viser det seg å ikke være mulig vil vi også kunne representere deg i en eventuell sak for domstolene.

Kjøp av bolig under oppføring

Kjøper du bolig under oppføring er det bustadoppføringsloven som får anvendelse. Skillet går kort forklart på om man inngår kjøpekontrakten før eller etter boligen er ferdigstilt.

Vi har, som for saker etter avhendingsloven, lang erfaring med denne typen saker og kan bistå deg som kjøper på ethvert trinn i prosessen. Hvor det oppstår problemer under byggeprosessen, kan det være lurt å raskt konferere med en advokat for å vite hvilke rettigheter du har.

Videre kan vi også bistå deg som utbygger, som ofte vil være selger i en slik sak. Som utbygger og selger har man visse plikter som følger av bustadoppføringsloven, og som det kan være lurt å kjenne til.

Oppgjørsoppdrag

Advokatfirmaet Meland kan også hjelpe deg med oppgjørsoppdrag der kjøper og selger har funnet hverandres selv, og dermed kun trenger hjelp til å utarbeide de nødvendige dokumenter for å få overført eiendommen til kjøper.

Vi kan bistå med å utarbeide kjøpekontrakt, skjøte, egenerklæringer etc., og kan også opptre som oppgjørsansvarlig ved at kjøpesummen innbetales til vår klientkonto som en sikkerhet for begge parter.

Ta kontakt om du ønsker vår hjelp.