Familierett & skifte

Familieretten gir oss reglene for hva som gjelder ved inngåelse og oppløsning av ekteskap eller samboerskap. Videre sier familieretten noe om ektefellers formuesforhold under ekteskapet og hvordan formuen skal fordeles ved ekteskapets oppløsning, enten det er etter et samlivsbrudd eller ved død.

For samboere har man ingen egen lov som for ektefeller med ekteskapsloven, og selv om det er regler som samboere også må forholde seg til reguleres mye av den økonomiske fordelingen for samboere av ulovfestet rett. Til forskjell fra ektefeller har også samboere som en hovedregel full avtalefrihet.

Advokatfirmaet Meland har meget god kompetanse på familierettens område, og vi yter ofte bistand ved det økonomiske oppgjøret mellom ektefeller/samboere etter et samlivsbrudd, ved sammensatt skifte av et dødsbo (skifte mellom gjenlevende ektefelle/samboer og øvrige arvinger), og ved opprettelse av ektepakter og samboerkontrakter.

Det kan på familierettens område oppstå en rekke ulike problemstillinger, og vårt firma kan bistå med å løse disse på beste mulige måte. Et skifteoppgjør vil ofte være følelsesmessig krevende for partene, og det kan være lurt å forhøre seg med en advokat som har god erfaring med familierettslige saker for å sikre at dine rettigheter og interesser blir ivaretatt.

Ønsker du/dere forutsigbarhet rundt det økonomiske oppgjøret ved et eventuelt samlivsbrudd eller ved død, må man i de fleste tilfeller opprette en ektepakt/testament for ektefeller, og en samboerkontrakt/testament for samboere. Vi har lang erfaring med å opprette de nødvendige dokumentene for å få dette til.

Ta kontakt med oss enten du er involvert i et pågående skifteoppgjør eller du/dere kun ønsker å regulere det økonomiske oppgjøret på forhånd.