Kjøp & pengekrav

Kjøp er en økonomisk handling der en person eller firma anskaffer seg et produkt eller en tjeneste fra en annen part i bytte mot betaling. Dette kan involvere alt fra en enkel dagligvarehandel til mer komplekse forretningsavtaler.

Når en person kjøper noe fra en annen oppstår det en juridisk relasjon mellom kjøper og selger, og begge parter får automatisk visse rettigheter og plikter som man må forholde seg til.

Er kjøper forbruker har vi forbrukerkjøpslovgivningen som kommer inn med sine ufravikelige regler som selger eller tjenesteyter må forholde seg til. Hvor begge parter er næringsdrivende står man friere, og det er det aktuelle avtaleverk som i all hovedsak gjelder mellom partene.

Selger eller tjenesteyter er den som får et pengekrav ved at kjøper mottar en vare eller en tjeneste. Kjøper kan likevel også få et pengekrav mot selger eller tjenesteyter hvor varen/tjenesten for eksempel skulle være mangelfull, eller ikke bli levert.

Enten det dreier seg om kjøp av tjenester eller varer, er det lurt å ha en forståelse av hvilke rettigheter og plikter man har som kjøper eller selger.

I tilfeller hvor det oppstår en tvist vil en advokat være en uvurderlig ressurs for å sikre dine interesser, og kan hjelpe med å få til en minnelig løsning på tvisten. Hvor det ikke er mulig kan vi også bistå i en rettslig prosess for domstolene.

Ta kontakt med Advokatfirmaet Meland som har lang erfaring innenfor dette rettsområdet.